African National Congress

ANCNC2020

MYANC: "We call on business leaders to support the national effort to grow an inclusive economy through greater investment in productive sectors of the economy and by promoting ethical business and progressive labour practices" #ANCNC2020 #ANC10

MYANC: Simema izinhlangano nabaholi abasekela ezenkolo ukuthi baqhubeke nokuhlinzeka ngemihlahlandlela engokomoya neyokuziphatha emphakathini futhi banakekele abampofu, ababekelwa phansi kanye nabaphathwa kubi. #ANC108 #ANCNC2020 https://t.co/IFMgk7dzkS