African National Congress

MYANC: EASTERN CAPE PEOPLE'S MANIFESTO LAUNCH Mayiphele into yokuba abantwana bethu batye amaDrugs neNyaope.- @PaulMashatile #PEOPLESMANIFESTO #GrowSouthAfrica https://t.co/OLftnfl4rq