African National Congress

MYANC: "Ndiyabulela nam, ndizothi ndingena ebhokisini ndibe ndibone uMongameli, ohamba notata ababi nabahle," Mme Catherine shares her appreciation message with the President who responds with: "ndim omhle," #ThumaMina #GrowSouthAfri